ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ:

  • Посредничество при покупка и продажба на всички видове недвижими имоти -   жилищни, търговски, промишлени, ваканционни, парцели и земеделски земи.
  • Посредничество при наемане или отдаване под наем.
  • Управление и поддръжка на недвижими имоти.
  • Анализи на собственост, на вземания, на задължения, на рискове, на обезпечения - ипотеки и залози.

  •