Адвокатско дружество "Петков и Цветкова" е създадено след дългогодишно партньорство между съдружниците. Негови основатели са адв. Пламен Петков и адв. Ирен Цветкова.

Правните услуги, които предоставяме са на високо професионално ниво. Ние гарантираме лоялност и сигурност. Кантората предоставя правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Кантората ползва гръцки, турски и английски език.      fidesbg@gmail.com


    гр.София 1113
    ул. "Чарлз Дарвин"
    № 10
   
    (02) 444 14 14